Welkom!

veerkrachtvoorkinderen.nl

Veerkracht voor Kinderen - Banner afbeelding

Op deze website vind je blogs en tips om de veerkracht van kinderen te vergroten. Met veerkracht bedoel ik het vermogen om om te gaan met uitdagingen waarmee men in het leven te maken krijgt. Als ouder of professional kun je mogelijk op zoek zijn naar handvatten om veerkracht bij kinderen te vergroten.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

  • Omgaan met stress
  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Emoties bespreken
  • Prestatiedruk
  • Sociale vaardigheden
  • Positieve mindset

Veerkracht is geen vaststaand gegeven, maar is steeds in verandering en in ontwikkeling. Wanneer je veerkrachtig in het leven staat, ben je vaak weerbaarder. Een kind met voldoende veerkracht heeft zelfvertrouwen en durft nieuwe ervaringen en uitdagingen aan te gaan. Als je daar als ouder of andere betrokkene aan bij wil dragen, ben je hier op het juiste adres.

Over de Auteur!

Samantha van Heertum

Samantha van Heertum - Auteur van deze website

Samantha van Heertum is orthopedagoog en kindercoach binnen haar eigen praktijk Lycka Coaching. Binnen haar praktijk richt ze zich voornamelijk op kinderen die te maken hebben met perfectionisme en faalangst, waarbij het vergroten van veerkracht en zelfvertrouwen belangrijke doelen zijn. Naast individuele coaching, ondersteunt zij ook ouders middels ouderbegeleiding. Kijk voor meer informatie op lyckacoaching.nl.